WAT IS HART EN ZEIL

afbeelding.png

De oorsprong

In het jaar 1992 bestond de Flitsclub Sneek 20 jaar. Door het toenmalige bestuur werd er voor gekozen om het jubileum niet alleen met de Flitszeilers en -ouders te vieren. Het bestuur van de Flitsclub wilde ook iets doen voor kinderen met een ernstige hartafwijking die zelden of nooit een uitje hebben. Vanwege hun hartafwijkingen zijn deze kinderen niet altijd in staat om een leuk weekend op het water door te brengen. Door het bestuur van de Flitsclub is destijds gekozen voor de organisatie van het eerste Hart en Zeil weekend. Tijdens dit weekend hadden de kinderen met ernstige hartafwijking een onvergetelijk weekend. Daarnaast werd voor de Flitszeilers duidelijk dat het leven in gezondheid en de watersport niet altijd een vaststaand feit is. Door de enorme inzet van het Flitsclub bestuur, alle sponsoren en de vele vrijwilligers werd dit weekend een groot succes.

Tijdens het 30 jarige jubileum van de Flitsclub Sneek in 2002 heeft het toenmalige bestuur besloten om wederom een Hart en Zeil te organiseren. De tweede editie was wederom een groot succes. 


Oprichting stichting Hart en Zeil

bericht-01.jpg

Om zeker te stellen dat dit evenement iedere twee jaar kan worden georganiseerd, besloten een viertal oud-organisatoren begin 2006 de stichting Hart en Zeil op te richten. Dit viertal bestond uit Lia Kolk, Wiepie Tymstra, Rudy van Eijk en Gerlof van der Werf. In de zomer van 2006 werd Klaas Weissenbach gevraagd om de functie van penningmeester op zich te nemen. In 2017 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. De vier initiele oprichters hebben in het kader van de continuiteit besloten om hun taken over te dragen. Tijdens Hart en Zeil 2015 hebben de nieuwe bestuursleden al meegedraaid in de organisatie om te borgen dat de aanwezige kennis goed werd overgedragen.

De stichting Hart en Zeil heeft als voornaamste doel het kunnen blijven organiseren van dit fantastische weekend voor kinderen met een hartafwijking; kinderen die zelden in aanraking komen met het (jeugd)wedstrijdzeilen. De kinderen met hartafwijking zijn allen tussen de 7 en 15 jaar en afkomstig uit heel Nederland.

De stichting Hart en Zeil heeft inmiddels diverse edities van Hart en Zeil georganiseerd. Op deze website wordt alle relevantie informatie over Hart en Zeil gepubliceerd.

Indien u contact wilt opnemen met de stichting Hart en Zeil, klik hier