Je bent hier: home | nieuws

Overeenkomst met Antonius Zorggroep getekend

Op 24 maart 2012 is de overeenkomst tussen Antonius Zorggroep en Stichting Hart en Zeil getekend. Hiermee is de mondelinge afspraak formeel bekrachtigd. In 2011 had Antonius Zorggroep reeds mondeling haar medewerker aan Hart en Zeil 2012 toegezegd. Door de ondertekening van de overeenkomst, zijn de afspraken tussen Antonius Zorggroep en Stichting Hart en Zeil ook schriftelijk bevestigd. Antonius Zorggroep zal tijdens Hart en Zeil 2012 de gehele medische begeleiding verzorgen. De overeenkomst werd namens Antonius Zorggroep ondertekend door Wouter van der Kam (voorzitter Raad van Bestuur).

Niet alleen de Antonius Zorggroep verleent haar medewerking aan Hart en Zeil 2012. Ook diverse andere partijen maken Hart en Zeil 2012 mogelijk. Naast hoofdsponsor Rabobank Sneek-ZuidWestFriesland zijn dit onder andere Gaastra International Sportswear, Rotary Sneek-Zuidwesthoek, Stichting Sneek 1818, IJsselvliet Organisatieadviseurs, het Old Burger Weeshuis en Stichting het Klaarkampster Weeshuis. Klik hier voor een volledig overzicht van alle partijen die Hart en Zeil 2012 mogelijk maken.

Terug